Podstawowe zadania i czynności pracowników mikro i małych firm handlu detalicznego

 

Podstawowe zadania i czynności pracowników mikro i małych firm handlu detalicznego

 

    Podstawowym zadaniem pracowników  mikro i małych firm handlu detalicznego  jest zawsze sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na dobrej znajomości branży, w której się zatrudni. W tym celu powinni odpowiednio wyeksponować i zareklamować sprzedawane towary. Poza tym pracownik ma za zadanie orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie sklepu w towary najbardziej przez nich poszukiwane.

  Najbardziej charakterystyczne czynności pracowników mikro i małych przedsiębiorstw tego handlu to: informowanie kupujących o cenach i właściwościach towarów oraz ich walorach użytkowych, odpowiednie zapakowanie sprzedanego towaru, wystawienie paragonów i inkasowanie należności za sprzedany towar Pracownicy dokonują ponadto systematycznego Prowadzą także rozliczenie finansowo – ekonomiczne sklepu oraz zbierają reklamacje konsumentów także utrzymują porządek i czystość w miejscu pracy.

 

   Sprzedawca może być zatrudniony w firmie prywatnej lub państwowej, może prowadzić własną firmę w której zatrudnia pracowników lub pracuje wraz z członkami swojej rodziny rodziną. Wykonując  wszystkie czynności – od zaopatrzenia do końcowych rozliczeń finansowo – ekonomicznych.

  Praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych (sklepy) lub częściowo zamkniętym (np. zadaszony kiosk). Wyposażenie punktu sprzedaży zależy od branży i jego charakteru. Gdy sprzedawane są artykuły spożywcze, mięsno-wędliniarskie oraz ryby i przetwory rybne, niezbędnym wyposażeniem są chłodnie, lady chłodnicze i zamrażarki. Sprzedawcy artykułów przemysłowych, sprzętu gospodarstwa domowego korzystają z urządzeń pozwalających sprawdzić działanie sprzedawanych artykułów.

   Na wszystkich stanowiskach pracy sprzedający korzystają z wag, kas, wózków transportowych, podnośników, urządzeń do eksponowania towarów itp. Niezależnie od zajmowanego stanowiska (kierownik, sprzedawca, właściciel), sprzedający obsługuje urządzenia biurowe oraz wypełniania faktury.

 

   Praca ma charakter indywidualny. Kontakty z ludźmi są najistotniejszą cechą tego pracujących w sklepach. Ryzyko konfliktów pojawia się zwłaszcza wtedy ,gdy, klient czuje się niewłaściwie obsługiwany. Dobry pracownik powinien cechować się kulturą osobistą, a nawet życzliwością dla ludzi, która często bardziej przyciąga klientów do sklepu niż najlepszy towar. Wymagana jest umiejętność pracy w szybkim tempie. Kupujący, gdy ma wybór (a dziś konkurencja jest już znaczna), pójdzie-tam, gdzie będzie szybciej obsłużony.

 

   Pracujący w mikro i małych przedsiębiorstwach  handlu detalicznego wykonują swoje czynności najczęściej w pozycji stojącej: sięgając, podając, dużo chodząc podnosząc i przenosząc towary . Sprzedający musi być więc zdrowy fizycznie. Konieczne jest także zrównoważenie psychiczne. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami są: wady  słuchu, wzroku niepoddające się korekcji, wady wymowy, alergie, przewlekle choroby skóry, choroby zakaźne i nosicielstwo chorób zakaźnych. Przydatna jest natomiast duża sprawność układu mięśniowo- szkieletowego. Ze względu na to. że praca wykonywana jest zwykle w pozycji stojącej, u sprzedających występują choroby nóg (np. żylaki)

 

    Czas pracy jest zwykle stały. Na ogół praca trwa nie więcej niż 9 godzin dziennie i wykonywana jest tylko w dzień (wyjątkiem są sklepy nocne).Praca sprzedawców jest okresowo nadzorowana, w kioskach i sklepach prywatnych nadzór sprawuje właściciel.

 

   Niezależnie od stopnia służbowej zależności (właściciel, pracownik najemny, kierownik sklepu) wszystkie osoby pracujące w handlu w mniejszym lub w większym stopniu, ponoszą finansową odpowiedzialność za swoje działania.