Organizacja ruchu osób pieszych w obszarach, gdzie odbywa się ruch wózków