Podnoszenie i przenoszenie ciężkich elementów

 

Problem: Podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów obrabianych lub części maszyn

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy masa ciężarów podnoszonych i przenoszonych przekracza dopuszczalne wartości?

Wiek (lata) Masa (kg)
kobiety
praca powtarzalna dorywcza
15-16 5 10
17-18 8 20
ponad 18 12 20


Wiek (lata) Masa (kg)
mężczyźni
praca powtarzalna dorywcza
15-16 8 15
17-18 12 25

ponad 18

30 50
Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków, podnośników, transporterów).

Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężkich przedmiotów oraz przestrzeganie ich stosowania.

Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

Zastosowanie rotacji pracowników na stanowiskach pracy związanych z przenoszeniem i podnoszeniem ciężkich wyrobów/półwyrobów.