Wymagania dotyczące środków transportu drogowego
 
Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262), z późniejszymi zmianami:
  • zespół pojazdów ciągnięty przez pojazd samochodowy może się składać najwyżej z dwóch pojazdów;
  • długość zespołu pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, z wyjątkiem zespołu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m;
  • długość pojedynczego pojazdu, z wyłączeniem naczepy, nie może przekroczyć 12 m;
  • szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2,55 ;
  • szerokość pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon może wynosić do 2,60 m, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną;
  • wysokość pojazdu łącznie z ładunkiem nie może przekroczyć 4 m;
Według wyżej wymienionego rozporządzenia dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać w przypadku:
  • pojazdu samochodowego dwuosiowego – 18 t;
  • pojazdu samochodowego trzyosiowego – 25 t lub 26 t, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, albo jeśli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t;
  • pojazdu samochodowego czteroosiowego z dwoma osiami kierowanymi – 32 t, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, albo jeśli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t;
 1. pojazdu składowego zespołu pojazdów:
  • przyczepy dwuosiowe – 18 t;
  • przyczepy trzyosiowe – 24 t;
 2. zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:
  • dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 t;
  • trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 t;
 3. pojazdów członowych mających 5 lub 6 osi:
  • dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowej naczepa – 40 t;
  • trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 t;
  • trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 t;
 4. zespołu pojazdów mających 4 osie, składających się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy – 36 t;

 5. pojazdu członowego mającego 4 osie, składającego się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy:
  • wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m – 36 t,
  • jest większa niż 1,8 m – 36 t + 2 t tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.
Według wyżej wymienionego rozporządzenia pojazd nie może być wyposażony:
  • w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi;
  • w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
  • w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika;
  • w opony o widocznych wadach np. pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę.