Podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków
 
Problem: Podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy masa ładunku podnoszonego i przenoszonego przekracza dopuszczalne wartości?

Wiek (lata)
Masa (kg)
kobiety
praca
powtarzalna
dorywcza
15-16
5
10
17-18
8
20
ponad 18
12
20
Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków, żurawi, dźwignic).

Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania.

Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

Zastosowanie rotacji pracowników na stanowiskach pracy związanych z przenoszeniem i podnoszeniem ciężkich ładunków.