Narzędzia ręczne
 
Problem:  Zagrożenia urazami spowodowane narzędziami ręcznymi, takim jak:
  • młotki,
  • przecinaki,
  • pilniki,
  • piłki ręczne,
  • wkrętaki (śrubokręty),
  • klucze,
  • imadła,
  • inne,
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie właściwie dobranych narzędzi ręcznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzia na rękojeści.

Prawidłowe wymiary (wielkość) używanego narzędzia (długość, kąt ostrza, wymiar klucza dostosowany do nakrętki).
Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne? Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.
Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych? Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich spadanie.
Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.