Inne
Inne elementy bezpieczeństwa pracy
 

Problem : Nieznajomość przepisów bhp

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i znajomość:
  • przepisów i zasad bhp
  • obsługi użytkowanych urządzeń?
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp:
wstępnych i okresowych.

Prowadzenie szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń.
Czy pracownicy znają niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące na ich stanowiskach pracy oraz związane z nimi ryzyko zawodowe?
Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanych z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków, środków zapobiegających wypadkom.

Info: 10, 22, 28, 38, 45-48