Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń
Problem : Zagrożenia urazami ostrymi narożami i krawędziami oraz elementami urządzeń:
  • stołów
  • ruchomych trzonów piecowych
  • blach piekarskich
  • łopat piekarskich

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje możliwość urazów ostrymi krawędziami, narożami stołów, elementów maszyn i urządzeń?
Zlikwidowanie źródeł zagrożeń lub zastosowanie za¬bezpieczeń, np. osłonięcie ostrych krawędzi, naroży stołów i urządzeń.

Oznakowanie barwami ostrzegawczymi wystających elementów maszyn i urządzeń.
Czy istnieje możliwość skaleczeń ostrymi narożami blach do pieczywa, drzazgami z uszkodzonych, pękniętych łopat piekarskich itp.?
Zlikwidowanie ostrych naroży oraz stępienie ostrych krawędzi blach.

Wymiana uszkodzonych łopat piekarskich.

Przeszlifowanie uchwytów łopat.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej rąk.

Info: 2, 7, 10, 22, 42, 50