Narzędzia ręczne
Problem : Zagrożenia urazami powodowanymi przez ręczne narzędzia podstawowe:
  • młotki
  • przecinaki
  • pilniki
  • piłki ręczne
  • wkrętaki (śrubokręty)
  • klucze
  • imadła
  • inne
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań?
Stosowanie właściwie dobranych narzędzi ręcznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzia na rękojeści.

Prawidłowe wymiary (wielkość) używanego narzędzia (długość, kąt ostrza, wymiar klucza dostosowany do nakrętki).
Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne?
Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.
Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych?
Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich spadanie.
Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych)?
Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.

Info: 3, 4, 12, 16, 38, 62-65