Obsługa prostej pilarki tarczowej stołowej
Obsługa prostej pilarki tarczowej stołowej do zastosowań na zewnątrz budynków