Obowiązek wydawania posiłków i napojów profilaktycznych

 

1.7.  Obowiązek wydawania posiłków i napojów profilaktycznych

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy ustalone zostały stanowiska, na których pracownikom powinny być wydawane posiłki profilaktyczne i napoje? [14]

 

 

 

2

czy ustalono sposób ich wydawania? [14]

 

 

 

3

czy zapewnione zostały warunki higieniczno-sanitarne do przygotowywania i sporządzania posiłków? [14]