BHP w przemyśle meblarskim Listy Kontrolne

                                                                                  

                                                                               LISTY KONTROLNE

zgodności istniejącego stanu faktycznego w przedsiębiorstwach PRODUKCJI MEBLI I WYROBÓW Z DREWNA z wymaganiami prawa.

 

 

Stan prawny na 31.06.2015 r.

 

Listy mają na celu wspomóc pracodawców w ustaleniu zgodności istniejącego stanu faktycznego w ich przedsiębiorstwach z wymaganiami prawa.

Listy sporządzone zostały według klasyfikacji opartej na wyodrębnieniu przepisów prewencji bezpośredniej i pośredniej.

Biorąc pod uwagę przyjętą klasyfikację wyróżniono moduły tematyczne obejmujące wymagania dotyczące konkretnych zagadnień z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do modułów tych zaliczono:

Obowiązki prewencji bezpośredniej dotyczące:

1.1.        obiektów budowlanych i pomieszczeń;

1.2.        organizowania i wyposażenia stanowisk pracy;

1.3.        procesów pracy.

1.4.        badań profilaktycznych,

1.5.         szkolenia i informowania,

1.6.        dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

1.7.        wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.

Obowiązki prewencji pośredniej dotyczące:

2.1.        Obowiązki edukacyjne

2.2.        Obowiązki organizacyjne

2.2.1.   Powoływanie koordynatora ds. bhp

2.2.2.    Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

2.2.3.   Powoływanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2.4.   Konsultacje

2.2.5.   Powoływanie zespołów powypadkowych

W nawiasach określone zostały przepisy znajdujące się na końcu tabel, w których zawarte są wymagania bhp.

W razie wątpliwości można też sięgnąć do materiałów informacyjnych zawartych w zał. 2, opracowanych na podstawie takich samych modułów.