Moduł 5 "Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Zasady udzielania pierwszej pomocy"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy