Moduł 3 "Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Czynniki występujące w środowisku pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Zagrożenia od urządzeń elektrycznych"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Promieniowanie"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Drgania mechaniczne - wibracje. Hałas w środowisku pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 5

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Zagrożenia czynnikami biologicznymi"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 6

  pobierz        

pdf Lekcja 7 "Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 7

  pobierz        

pdf Lekcja 8 "Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 8

  pobierz        

pdf

Lekcja 9 "Środki ochrony indywidualnej"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 9

  pobierz        

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy