Moduł 4 "Zagrożenia zbiorowe"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Zagrożenia pożarowe"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

  pdf Prezentacja "Zagrożenia pożarowe" do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Zagrożenia hałasem"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Klęski żywiołowe"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Skażenia toksyczne, radiologiczne, biologiczne"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 4

  pobierz        

  pdf Prezentacja "Skażenia" do Lekcji 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Zagrożenia terrorystyczne"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 5

  pobierz        

 

pdf

Prezentacja "Zagrożenia terrorystyczne" do Lekcji 5

  pobierz        

 
Bezpieczniej
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy