Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby sekcji gospodarki o wysokim ryzyku wypadkowym w Polsce

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przeprowadzenie trzech kampanii społecznych ukierunkowanych na potrzeby sekcji gospodarki o wysokim ryzyku wypadkowym w Polsce. Zorganizowano kampanie o tematyce: - "Ryzyko zawodowe w budownictwie" - "Ryzyko zawodowe w górnictwie" - "Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym". W ramach wszystkich zrealizowanych kampanii zorganizowano: 6 konferencji, 5 seminariów, 1 szkolenie dla kadry kierowniczej zakładów górniczych, 1 spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz 6 konkursów z nagrodami, służących promowaniu idei zdrowego środowiska pracy. Ponadto opracowano i wydano 29 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych w postaci wydawnictw zwartych i elektronicznych dotyczących tematyki kampanii.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010