Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie problematyki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wśród pracowników i pracodawców podczas targów, wystaw, konferencji i seminariów szkoleniowych

Kierownik projektu: mgr Aneta Kleczkowska

Streszczenie projektu:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania, polegające na upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, służyły zwiekszeniu zainteresowania ideą bezpiecznych zachowań wśród pracodawców i pracowników oraz pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu świadomości pracowników. W ramach zadania zrealizowano następujące działania: - upowszechniano problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii podczas 2 edycji targów branżowych SAWO i 3 edycji salonu "Nauka dla Gospodarki" w ramach targów ITM Polska, a także 4 branżowych przedsięwzięć targowych odbywajacych się za granicą, - przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w 2 wystawach i 2 giełdach wynalazków, - zorganizowano 5 konferencji i 8 seminariów szkoleniowych dotyczacych oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, eksploatacji maszyn i urzadzeń, bezpiecznego magazynowania chemikaliów, - przedstawiciele Instytutu brali udział bądź współorganizowali 3 imprezy plenerowe o charakterze pikniku (Piknik Edukacyjny - Iława, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - warszawa), - prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem Internetu, - przygotowano i wydrukowano materiały tematyczne skierowane do odbiorców wymienionych działań.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010