Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie programu i materiałów wspomagających edukację dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) w zakresie bezpiecznych zachowań

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

Dokonano analizy istniejącego oprzyrządowania w dziedzinie problematyki bezpiecznych zachowań, wykorzystywanego w aktualnych programach działania przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych oraz w programach dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.Opracowano pilotażową wersję programu wspomagającego edukację dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań. Program obejmuje problematykę bezpiecznych zachowań związaną z miejscami i sytuacjami, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Program składa się z dwóch części: "Bezpieczne przedszkole" i "Bezpieczna szkoła".Przeprowadzono pilotażowe wdrożenie scenariuszy zajęć zawartych w programie "Bezpieczne przedszkole" i "Bezpieczna szkoła". Opracowano materiały (środki dydaktyczne) wspomagające prowadzenie zajęć na temat bezpiecznych zachowań w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, z przeznaczeniem również do samodzielnego wykorzystywania przez rodziców i dzieci poza placówkami.Przygotowano także scenariusze zajęć "Bezpieczne przedszkole" i "Bezpieczna szkoła" w wersji elektronicznej. Wszystkie materiały dydaktyczne wydano w pilotażowym nakładzie po 25 sztuk dla 50 placówek.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004