Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań w miejscu pracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

W ramach realizowanych prac zorganizowano 3 seminaria tematyczne dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat zagrożeń hałasem w środowisku pracy oraz 4 konferencje służące popularyzacji wiedzy z zakresu bhp.Opracowano zestawy materiałów informacyjnych i promocyjnych dla przedstawicieli MŚP, dotyczące zagrożeń hałasem w środowisku pracy.Opracowano również i wyprodukowano w serii próbnej (150 szt.) elektroniczny orientacyjny wskaźnik przekroczenia poziomu hałasu (85 dB), który został wykorzystany w działaniach promocyjnych wśród przedstawicieli MŚP.Przygotowano także materiały informacyjne i promocyjne pt. "Bezpieczeństwo przede wszystkim", dotyczące promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.W ramach zadania prowadzono sukcesywnie aktualizację i rozbudowę serwisu internetowego przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw www.ochronapracy.pl.Zrealizowanymi w zadaniu działaniami z zakresu popularyzacji problematyki bezpiecznych zachowań w miejscu pracy objęto łącznie ponad 18 tys. przedstawicieli MŚP z całego kraju.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.11.2007