Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego interaktywną ocenę ryzyka zawodowego z wykorzystaniem sieci Internet.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

Opracowano oprogramowanie interaktywnego serwisu internetowego wspomagającego dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem większości czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.Podstawowy element opracowanego systemu stanowi baza danych, wspólna dla wszystkich użytkowników łączących się z systemem oraz serwer internetowy, zapewniający obsługę żądań użytkowników i łączność z serwerem baz danych, a także umożliwiający dynamiczne ganerowanie stron WWW i przekazywanie wyniku do użytkownika.Podstawowym zadaniem powyższego sytemu jest efektywne przetwarzanie i udostępnianie informacji zawartych w bazach danych oraz ich wyświetlanie w przeglądarkach internetowych użytkowników w realizowanych interaktywnych procedurach dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie informacji wprowadzanych przez użytkowników system przeprowadza konieczne obliczenia, a ich wyniki porównuje z danymi zgromadzonymi w bazie danych. Na podstawie tych porownań dokonywana jest automatycznie ocena ryzyka zawodowego.

Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004