Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja portalu internetowego promującego zdrowie i bezpieczne warunki pracy poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań oraz dostarczanie informacji i przykładów prawidłowych warunków pracy

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

Celem zadania był rozwój i aktualizacja portalu internetowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, umożliwiającego promieniowanie bezpiecznych zachowań oraz skuteczne upowszechnianie wśród użytkowników Internetu właściwych rozwiązań problemów związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach, zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązujacym prawem.Sukcesywnie rozbudowywano zasoby informacyjne powszechnie dostępnego portalu internetowego CIOP-PIB, zawierającego i udostępniającego m.in.: uporządkowane zbiory informacji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny prcy, zaawansowaną wyszukiwarkę oraz tematycznie zorganizowane podserwisy zawierające również zestawy odnośników do innych stron internetowych tematycznie związanych z problematyką bhp.Dwukrotnie zmodernizowano interfejs portalu Instytutu, zwiększając wydajność jego funkcjonowania. Unowocześniono oprogramowanie i strukturę portalu, wprowadzając równocześnie zmianę wystroju graficznego prezentowanych stron. Skonfigurowano oprogramowanie portalu na nowym zestawie serwerów sprzętowych w celu zwiększenia wydajności jego emisji z wykorzystaniem łącza internetowego o przepustowości 10 Mbps.Równocześnie prowadzono rejestrację odwiedzin portalu Instytutu oraz analizowano zapotrzebowania informacyjne użytkowników.

Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007