Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  Projekty
   
  Maksymalizuj
  Minimalizuj
  Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
  Wykonawcy -
  zobacz więcej
  Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
  Wykonawcy -
  zobacz więcej
  Działalność Komitetów Technicznych w zakresie normalizacji metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  Kierownik projektu - mgr Mirosława Świderska
  Wykonawcy -
  zobacz więcej
  Linki
   
  Maksymalizuj
  Minimalizuj