Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Sekcja Programów Edukacyjnych, Materiałów i Środków Dydaktycznych

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Taradejna B. : Oczekiwania zawodowe nauczycieli a możliwość ich realizacji w szkolnym środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 22-26
  • Taradejna B. : Oczekiwania motywujące nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej , 2011, 12 (483) , s. 24-27
  • Pawlak A.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, 2004
  • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
  • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj