Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Przywróć
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
5
9
Status prawny

Status Prawny:
instytut badawczy
  • ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. Nr 17, poz. 139);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 192, poz. 1606);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.);
  • statut zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

Instytut jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033480.

 

Statut Centralnego Instytut Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Nr wersji: 6 | Data zmiany: 2020-06-16 10:18 | Autor: Małgorzata Piętka