Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2009-07-23
Znak: EZ/ZP-11/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego o parametrach i cechach szczegółowo określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ znak: EZ/ZP-11/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego, o parametrach i cechach szczegółowo określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ znak: EZ/ZP-11/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:

Szewczyk Sp. j. - na kwotę netto 170.000,00 zł.

Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.