Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-11-09

Znak: TW/ZP-16/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP- 16/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie do druku, wydrukowanie metodami poligraficznymi i oprawienie czasopism, wydawnictw zwartych i materiałów informacyjnych określonych w załącznikach nr 6.1. do 6.6. (Części 1 do 6) do SIWZ znak: TW/ZP- 16/2009, przeprowadzone w trybie „zapytanie o cenę”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zakończono wyborem ofert:

w Części 1 - oferta nr 1 Empestudio, Marcin Piotrowski ul. Drwali 13, 04-840 Warszawa