Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-67/2015, 2015-10-26; Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu sportowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i sprzętu sportowego

Warszawa, dnia 26.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-67/2015

Nr ogłoszenia: 155701 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania