Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-62/2015, 2015-10-21; Przetarg nieograniczony na dostawę licznika cząstek z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licznika cząstek z wyposażeniem

Warszawa, dnia 21.10.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-62/2015

Nr ogłoszenia: 153911 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania