Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-59/2015, 2015-10-13; Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2016 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2016 r.

Warszawa, dnia 13.10.2015 r.

Nr sprawy: TO/ZP-59/2015

Nr ogłoszenia: 149131 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik nr 2 i 4 do SIWZ - po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Załącznik nr 1 i 3 do SIWZ - po zmianach
Informacja o wyniku postępowania