Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-41/2015, 2015-06-29; Przetarg nieograniczony na dostawę systemu projekcji stereoskopowej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę systemu projekcji stereoskopowej

Warszawa, dnia 29.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-41/2015

Nr ogłoszenia: 95433 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1A do SIWZ
Załącznik nr 1B do SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik nr 1 - 6 do wyjaśnień
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o wyniku postępowania