Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-39/2015, 2015-06-24; Przetarg nieograniczony na dostawę inkubatorów CO2 i cieplarek

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę inkubatorów CO2 i cieplarek

Warszawa , dnia 24.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-39/2015

Nr ogłoszenia: 93253 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Informacja o wyniku postępowania