Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-33/2015, 2015-06-15; Przetarg nieograniczony dostawę zamrażarki skrzyniowej i chłodziarek laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę zamrażarki skrzyniowej i chłodziarek laboratoryjnych

Warszawa, dnia 15.06.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-33/2015

Nr ogłoszenia: 86893 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania