Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-29/2015, 2015-05-29; Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu liczników cząstek

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę zestawu liczników cząstek

Warszawa, dnia 29.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-29/2015

Nr ogłoszenia: 129352 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania