Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-26/2015, 2015-05-22; Przetarg nieograniczony na dostawę analizatorów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę analizatorów

Warszawa, dnia 22.05.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-26/2015

Nr ogłoszenia: 74353 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania