Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-5/2015, 2015-02-11; Dostawa spektrometrów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę spektrometrów

Warszawa, dnia 11.02.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-5/2015

Nr ogłoszenia: 18555-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania