Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2015, 2015-01-16; Przetarg nieograniczony na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem

Warszawa, dnia 16.01.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 16.02.2015 r.
Informacja o wyniku postępowania