Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-2/2014, 2014-01-20; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Warszawa, dnia 20.01.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-2/2014

Nr ogłoszenia: 11967 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ