Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-3/2016, 2016-04-11. Negocjacje z ogłoszeniem na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

NEGOCJACJE  Z OGŁOSZENIEM NA

 

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 11.04.2016 r.

Nr sprawy: NK/ZP-3/2016

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
Informacja o wyniku postępowania