Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-52/2015, 2015-08-24; Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę oprogramowania 

Warszawa, dnia 24.08.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-52/2015

Nr ogłoszenia: 125115 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik 1.1
Załącznik 1.2
Załącznik 1.3
Informacja o wyniku postępowania