Public orders
List
Description
Announcement Result
TA/ZP-8/2015, 2015-02-20; Dostawa spektrometrów

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę spektrometrów

Warszawa, 20.02.2015

Case number: TA/ZP-8/2015

Announcement number: 23549-2015

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania