Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-14/2014, 2014-12-23; Postępowanie w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i/lub w Łodzi

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ustugę sprzątania w Warszawie i/lub w Łodzi

Warszawa, dnia 23.12.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-14/2014

Nr ogłoszenia:

Pismo o wyniku postępowania