Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-12/2014, 2014-12-10; Postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 10.12.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-12/2014

Nr ogłoszenia:

Pismo o wyniku postępowania