Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
1
5
8
6
2
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym:

 

Dr inż. Magdalena Irena Młynarczyk

 


Nr wersji: 5 | Data zmiany: 2024-01-25 16:08 | Autor: Andrzej Biernacki