Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
3
6
6
Edukacja antykorupcyjna

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 -2020 (M.P z 2018 r poz. 12) zobowiązany został do wdrożenia edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia pracowników  Instytutu.


Zachęcamy wszystkich pracowników Instytutu, a w szczególności osoby zajmujące tzw. stanowiska wrażliwe korupcyjnie do korzystania ze szkoleń antykorupcyjnych  dostępnych na e-learningowej platformie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl.


Jednocześnie informujemy, że wiedzę z zakresu polityki antykorupcyjnej i etyki pozyskacie Państwo w szerokim zakresie w „Serwisie o zwalczaniu korupcji w Polce i na świecie” zamieszczonych na stronie https://antykorupcja.gov.pl

 


Nr wersji: 2 | Data zmiany: 2020-06-25 10:17 | Autor: Małgorzata Piętka