Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
2
2
5
Projekt POIS.01.03.01-00-0034/16

 

 

Projekt POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji zgłasza do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.
Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy na stronie Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Promocja Projektu

 

 


Nr wersji: 8 | Data zmiany: 2019-06-12 12:03 | Autor: Andrzej Biernacki