Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
6
3
Informacje ogólne

Siedziba główna CIOP-PIB
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel:  (22) 623 36 98
fax:  (22) 623 36 93

Zakład Ochron Osobistych w Łodzi
ul. Wierzbowa 48
90-133 Łódź
tel.: (42) 678 19 63, (42) 678 10 75, (42) 678 10 57
fax: (42) 678 19 15


Nr wersji: 2 | Data zmiany: 2014-10-22 12:28 | Autor: Jacek Kurowski