Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
7
5
Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Instytutu jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach:
  1. nauk technicznych, w tym w dyscyplinie inżynieria środowiska,
  2. nauk przyrodniczych,
  3. nauk społecznych i humanistycznych
  − prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 2. przystosowywanie wyników prowadzonych badań i prac do potrzeb praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w środowisku pracy i życia;
 3. wdrażanie i upowszechnianie uzyskanych wyników;
 4. wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w zakresie ochrony pracy.

Nr wersji: 4 | Data zmiany: 2014-10-22 08:43 | Autor: Jacek Kurowski