Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
8
4
7
9
Majątek

Struktura własnościowa:

państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym posiadajaca osobowość prawną, prowadząca samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

[ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. 1950 nr 17 poz. 139), ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 poz. 498)];

 

Majątek:

prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na nich budynków w Warszawie i w Łodzi, aparatura naukowa oraz pozostałe środki trwałe, materiały, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa obrotowe.


Nr wersji: 4 | Data zmiany: 2022-04-12 14:17 | Autor: Małgorzata Piętka