Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Ilona Niewęgłowska
tel: (0 22) 623 37 98
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
3
6
5
8
6
1
Majątek

Struktura własnościowa:

państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym posiadajaca osobowość prawną, prowadząca samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

[ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. Nr 17, poz. 139), ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. Nr 96 poz. 618)];

Majątek:

prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na nich budynków w Warszawie i w Łodzi, aparatura naukowa oraz pozostałe środki trwałe, materiały, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa obrotowe.


Nr wersji: 3 | Data zmiany: 2020-06-16 10:31 | Autor: Małgorzata Piętka