Wybierz rozdział
Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
0
9
3
7
1
Organy oraz osoby sprawujące funkcję i ich kompetencje

 

Organizacja

Strukturę i zasady organizacji oraz metodyczny zakres działalności i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

 

Strukturę organizacyjną tworzą:

1) Dyrektor,

2) Rada Naukowa,

3) Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji,

4) Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych,

5) Sekretarz Naukowy,

6) Główny Księgowy,

7) Pełnomocnicy Dyrektora,

8) zakłady naukowo-badawcze,

9) ośrodki,

10) działy,

11) pracownie,

12) laboratoria,

13) sekcje,

14) zespoły,

15) redakcje,

16) biblioteka,

17) Centrum Edukacyjne,

18) Samodzielne stanowiska pracy.

 

Schemat struktury organizacyjnej

 

Kierownictwo

Dyrektor
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska
dyrektor@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji
dr inż. Daniel Podgórski
dapod@ciop.pl
Sekretarz Naukowy
dr hab. inż. Agnieszka Wolska
sekretarz@ciop.pl
Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr Mirosław Flejmer
mifle@ciop.pl
Główny Księgowy
mgr Dorota Dziedzic
dodzi@ciop.pl

Nr wersji: 9 | Data zmiany: 2023-06-15 13:17 | Autor: Andrzej Biernacki