Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
NA-34/18, Termin składania ofert: dnia 18.09.2018 r. do godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe nr NA-34/18 dotyczące wyboru Wykonawcy działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,  w zakresie zadania badawczego pn. „Wirtualne akustyczne środowisko pracy na potrzeby badań percepcji sygnałów akustycznych i orientacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku” w ramach działalności statutowej Instytutu, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Termin składania ofert: 18.09.2018 r.  do godz. 16:00

 

Ofertę należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: lmorzyns@ciop.pl, rmlynski@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Informacja o wyniku postępowania